Thử tài làm diễn viên "Cô dâu 8 tuổi"

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện:
 • Bước 1: Chọn nhân vật mà bạn muốn hóa thân
 • Bước 2: Nhấn nút chọn ảnh của bạn.
 • Bước 3:
    + Chỉnh sửa ảnh lớn / nhỏ bằng cách kéo thanh 
    + Rê chuột lên khu vực ghép để di chuyển ảnh của bạn  
 • Bước 4:
    + Nhấn nút Hoàn tất để hoàn thành việc ghép ảnh.
    + Bạn có thể tải ảnh xuống máy tính.
    + Share ảnh qua Facebook

* Thể lệ: http://todaytv.vn/su-kien/thu-tai-lam-dien-vien-co-dau-8-tuoi-995.imc


1. Chọn nhân vật mà bạn muốn hóa thân2. Chọn ảnh của bạn   

(Chỉ chấp nhận file ảnh có đuôi: .jpg)
3. Thay đổi kích thước ảnh:   

4. Hoàn tất ghép ảnh, tải ảnh và share ảnh qua Facebook